HuRis is een echte partner. De taakverdeling is helder en we vullen elkaar goed aan. Toegevoegde waarde is groot.