Verbeteringen in SAP-HCM

HuRis neemt al jarenlang actief deel aan de VNSG focusgroep Personeel. Onder meer in samenwerking met deze focusgroep heeft SAP een aantal verbeteringen doorgevoerd die het de gebruiker een stuk makkelijker kunnen maken. Hieronder worden een viertal verbeteringen kort toegelicht.

Heeft u na het lezen behoefte aan meer informatie, neem dan contact met ons op.

 

1. Nieuwe zoekhulp voor zoeken rooster

Probleem: vaak kunnen bij het verzorgen van infotype ‘Normwerktijd’ (0007) bestaande roosters niet worden gevonden. De huidige zoekhulp zoekt op de naam van het rooster en die geeft vaak te weinig informatie.

Verbetering: in de transactie ‘Personeelsstamgegevens verzorgen’ (PA30) kan nu een nieuwe zoekhulp gebruikt worden om het juiste rooster makkelijker te vinden. Er kan gedetailleerd gezocht worden op basis van start- en eindtijd, normuren per dag en werkritmes.

 

2. Extra velden beschikbaar in overzicht infotype ‘Organisatorische indeling’.

Probleem: wanneer in b.v. transactie ‘Personeelsstamgegevens weergeven’ (PA20) bij infotype ‘Organisatorische indeling’ (0001) het overzicht van alle records wordt bekeken, is van de objecten uit de organisatiestructuur alleen de korte omschrijving (code) weer te geven. Deze geeft niet altijd voldoende informatie aan de gebruiker.

Verbetering: nu is het ook mogelijk om de lange omschrijving van functie, formatieplaats en organisatorische eenheid weer te geven. Daardoor hoeft er minder gewisseld te worden naar detailscherm en terug.

 

3. Infotype voor Afwezigheidscontingentgroep

Probleem: voor (kleine groepen) medewerkers die een uitzondering vormen is het veel werk (customizing) om de bepaling van afwezigheidscontingentgroepen in te regelen. Het kenmerk ‘Definitie van groep van selectieregels voor tijdlooncomponenten’ (QUOMO) biedt daarvoor ook niet altijd de juiste mogelijkheden.

Verbetering: in SAP is een nieuw infotype beschikbaar: ‘Afwezigheidscontingentgroep’ (3355). Hierin kan voor de medewerker individueel vastgelegd worden welke selectieregels voor afwezigheidscontingenten van toepassing zijn. Het kenmerk QUOMO wordt voor deze medewerker dan niet meer uitgelezen.

 

4. Geldigheidsperiode voor Medewerkers(sub)groep en Personeels(sub)gebied

Probleem: de organisatorische indelingen medewerkersgroep, medewerkerssubgroep, personeelsgebied en personeelssubgebied mogen alleen worden toegewezen aan medewerkers als ze nog in gebruik zijn binnen de organisatie. De in het verleden gebruikte indelingen blijven echter in SAP-HCM wel bestaan, en kunnen wel worden toegewezen.

Verbetering: het is vanaf nu ook mogelijk om medewerkers(sub)groep en personeels(sub)gebied een geldigheidsperiode mee te geven in de customizing. SAP gebruikt deze geldigheid in de zoekhulp en bij controles tijdens mutaties. Denk dan met name aan infotypes ‘Procedures’(0000), ‘Organisatorische indeling’ (0001) in Personeelsadministratie en infotypes ‘Rubriceringskenmerken’ (1008) en ‘MW-groep/-subgroep’ (1013) in Organisatiebeheer. Organisatorische indelingen die niet geldig zijn kunnen dan niet meer gebruikt worden.

 

Deze verbeteringen kunnen via ia support packages of notes, en vervolgens customizing worden geactiveerd. Heeft u na het lezen behoefte aan meer informatie, neem dan contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Zoeken

Archief

Archief

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer info