SUCCESSFACTORS H2 2022 RELEASE NOTES

SAP heeft de Release Notes weer beschikbaar gemaakt voor haar klanten, we noemen hieronder een aantal interessante wijzigingen. De nieuwe release is sinds 28 oktober beschikbaar op de preview-datacenters en wordt op 9 december beschikbaar gemaakt op de productieve datacenters.

HuRis kan voor u analyseren welke wijzigingen relevant zijn voor uw SuccessFactors systeem en deze aan u toelichten in een releasemanagement presentatie. Neem hiervoor contact met ons op via support@huris.nl of bel 06 30 40 50 30.

Dynamische teams

Met Dynamische teams kunnen cross-functionele zelfsturende teams samen worden gesteld, met leden vanuit de gehele organisatie. Zorg dat alle benodigde competenties en kennis in het team aanwezig zijn door gebruik te maken van de in SuccessFactors vastgelegde competenties en kennis (Skills Ontology). Rollen in de teams kunnen worden geprubliceerd naar de opportunity marketplace, waarin alleen de mensen voor wie deze relevant zijn dit zullen zien.

  • Stel teams samen vanuit de gehele organisatie
  • Zet doelstellingen voor het team en volg de resultaten hierop
  • Vind teamleden met de juiste vaardigheden door het organisatiebreed zoeken naar mensen met de juiste competenties
  • Laat medewerkers zoeken naar teams om aan deel te nemen door middel van de opportunity marketplace

EC Time wijzigingen

In de H2 release zijn verschillende wijzigingen in EC Time bekend gemaakt. Wij lichten er hier een aantal toe.

Automatische herallocatie van balansen (beta)

Het is nu mogelijk om een automatische hercalculatie van de tijdaccount balans te triggeren wanneer een verlof wordt opgenomen. Hiermee worden de balansen herberekend volgens de opnamevolgorde als verlof wordt opgenomen. Dit zorgt ervoor dat de verlofsoorten altijd als eerste op worden gemaakt.

Historie (effective dating) in tijdsprofielen (beta)

Wanneer tijdstypes gedurende de looptijd van een tijdsprofiel vervallen, was het voorheen alleen mogelijk dit in te regelen door de geldigheid van het verlofsoort in te stellen. Alle medewerkers die het tijdsprofiel toegewezen kregen, kregen alle verlofsoorten toegewezen, onafhankelijk van of deze nog relevant was voor hen. Met deze wijziging kan dit worden voorkomen.

Categorieën in de feestdagkalender

Door het toekennen van een categorie aan een feestdag, kan onderscheid gemaakt worden in de toegekende beloning indien er medewerkers tijdens de feestdag werken.

Agenda bestand downloaden na inplannen van verlof

Medewerkers kunnen vanaf nu een agendabestand te downloaden waarmee een opgenomen vakantie direct in de agenda kan worden gezet.

Wijzigen van de datum in dienst

Het wijzigen van de datum in dienst is vanaf nu niet meer direct mogelijk vanuit het people profile, maar alleen nog door middel van imports, of met de Hire Date Correction tool. Deze laatste is verbeterd op een aantal punten waardoor de volgende scenarios ook kunnen worden gecorrigeerd:

  • Wijzigen van indienst data in het verleden naar andere data in het verleden, of naar vandaag.
  • Wijzigen van de datum indienst van onboardees (waarvan de beheer van indienstnemingen-stap is afgerond, voor de datum indienst)
  • Voor gebruikers met meerdere dienstverbanden

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Zoeken

Archief

Archief

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer info